SEO không thực sự được phát minh, nó là một phần mở rộng tự nhiên của nhu cầu xếp hạng đi kèm với sự thống trị của các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, bạn có thể nói rằng công cụ tìm kiếm Archie, được tạo ra vào năm 1990 bởi Alan Emtage, là nguồn gốc của SEO.