Bài chuẩn SEO hay còn gọi là Nội dung chuẩn SEO là một cách gọi để miêu tả cho việc viết nội dung hướng tới 1 từ khóa hay cụm từ khóa nào đó giúp SEO từ khóa/ cụm từ khóa đó tốt hơn.

Bài chuẩn SEO thường có các tiêu chí như: tiêu đề chứa từ khóa, mô tả chứa từ khóa, heading chứa từ khóa và sử dụng mật độ từ khóa phù hợp trong nội dung.