Bài SEO là một cách gọi khác của Nội dung tạo ra để làm SEO. Nó có thể hiểu là nội dung SEO.