Bot trong SEO ở đây nói về các Bot của các công cụ tìm kiếm. Nó có nhiệm vụ là đi vào các website thu thập thông tin và truyền tải về cho các công cụ tìm kiếm những gì mà nó thu thập được.