Trang web sau khi thiết kế thì mọi nội dung và giao diện trên trang thuộc về chủ nhân sở hữu website. Mỗi năm không cần gia hạn thêm dịch vụ thiết kế web mà chỉ cần gia hạn chi phí Hosting theo gói tương ứng đã đăng ký trong năm đầu (trừ trường hợp nâng cấp lên gói cao hơn). Ngoài ra thì tên miền cũng phải đóng phí gia hạn hằng năm. 

Tuy nhiên để thuận tiện hơn cho quá trình vận hành và hoạt động của website, quý khách có thể chọn đăng ký hoặc gia hạn nhiều năm thay vì chỉ 1 năm.