Chiến dịch SEO là một khái niệm nói về việc các quá trình lên kế hoạch SEO và thực hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Chiến dịch SEO nó nằm trong một dự án SEO. Chiến dịch SEO có thể là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tùy vào mục tiêu.