Chính sách bảo mật

Công ty thiết kế web WebStore (WebStore) luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do WebStore luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin cá nhân được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. WebStore hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Tất cả nội dung khách hàng xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ. Vì thế, khách hàng được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, WebStore có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, WebStore sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc WebStore có thể liên lạc với khách hàng qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ WebStore. Khi cung cấp thông tin cho WebStore qua trang web này, khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp có thể được sử dụng cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của WebStore được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

khách hàng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của WebStore, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của WebStore trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

WebStore cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác:

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng. WebStore cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của khách hàng. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích khác và WebStore đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt:

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của khách hàng để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của khách hàng, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của khách hàng như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu khách hàng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, khách hàng có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của khách hàng hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu khách hàng tắt chế độ nhận cookies, khách hàng sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. WebStore không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

6. Sự an toàn:

Khi lập trình trang web, WebStore có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của khách hàng đã gửi cho WebStore thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), WebStore luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

7. Thông tin qua E-mail:

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của khách hàng cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với khách hàng. Trước hết khách hàng hãy chắc rằng khách hàng cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

WebStore có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của WebStore. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, khách hàng phải báo cho WebStore để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ khách hàng, WebStore có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

8. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân:

WebStore sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của khách hàng  bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”:

WebStore từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang website:

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. WebStore không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

11. Việc thay đổi quy định:

WebStore có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, WebStore sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được thực hiện và cam kết bởi WebStore  tại các địa chỉ thông báo chính thức trên website webstore.com.vn này.