Chống thấm giá gốc

Thành lập từ năm 2015, sự ra đời của thương hiệu Chống Thấm Giá Gốc luôn dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng các công trình dân dụng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong khu vực miền nam.