Chuẩn SEO là một khái niệm nhằm miêu tả cho sự đáp ứng của một website đối với các tiêu chí, tiêu chuẩn với các công cụ tìm kiếm.

Chuẩn SEO ở đây có thể bao gồm các khía cạnh như, thiết kế, cấu trúc website, nội dung, tối ưu onpage,…