Chuyên gia SEO là khái niệm dành cho các người làm SEO có hiểu biết kiến thức sâu rộng về công cụ tìm kiếm và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO.