Compro Computer

C.P (COMPRO) là công ty chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin tại Việt Nam, thành lập năm 1998. Sản phẩm của C.P (COMPRO) là máy vi tính mang nhãn hiệu COMPRO đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Việt nam và được đa số người dùng tín nhiệm. Là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp chuyên nghệp uy tín lâu năm các giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin, từ các thiết bị cho người dùng cuối và các hệ thống mạng Lan / Intranet đến các giải pháp ứng dụng và phần mềm đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư và giải quyết các bài toán, nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau và các dịch vụ tư vấn, hổ trợ người dùng trong quá trình làm việc, nâng cao, bảo trì, khôi phục hệ thống, chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo theo yêu cầu của khách hàng.

  • Cung cấp máy vi tính nhãn hiệu “COMPRO Computer” gồm máy để bàn, và máy chủ với nhiều cấu hình kỹ thuật phong phú cho các ứng dụng văn phòng, giáo dục đào tạo, Multimedia, Internet/Intranet, thiết kế đồ họa …
  • Cung cấp giải pháp phần mềm của Microsoft,…
  • Dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu về kinh tế cho các nhu cầu trang bị hệ thống thiết bị về phần mềm, ứng dụng CNTT, kế toán tài chính, quản trị văn phòng,…
  • Dịch vụ thiết kế, lắp đặt, huấn luyện và chuyển giao các hệ thống mạng LAN / Itranet / WAN hệ thống quản trị thông tin doanh nghiệp: hệ thống email nội bộ,
  • Dịch vụ tư vấn quản trị mạng.
  • Dịch vụ bảo trì , sửa chữa, khôi phục, nâng cấp các hệ thống phần cứng, phần mềm, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu kỹ thuật khác nhau,…