SEO là viết tắt của Search Engine Optimizition, đó là quá trình ai đó (thường là nhà tiếp thị công cụ tìm kiếm hoặc người tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) sẽ tối ưu hóa trang web bằng nhiều phương pháp để giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và xếp hạng các trang web dễ dàng hơn.

SEO giúp cho website của bạn có được nhiều lưu lượng truy cập tự nhiên không phải trả tiền (Organic Traffic). SEO là một giải pháp tuyệt vời để gia tăng lưu lượng truy cập, uy tín doanh nghiệp của bạn và tạo ra doanh thu, đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp có yếu tố liên quan đến kinh doanh trực tuyến.