Web theo yêu cầu là trang web được chúng tôi thiết kế riêng dựa trên yêu cầu của khách hàng về chức năng, bố cục và màu sắc. Web thiết kế theo yêu cầu phù hợp với tất cả các công ty vừa và lớn cũng như đối với các startup muốn có giao diện, bản sắc công ty hoặc thương hiệu được cá nhân hóa, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh.

Thời gian để thiết kế một web theo yêu cầu từ 10-15 ngày hoặc hơn nếu cần, chuyên viên tư vấn sẽ làm việc với khách hàng để đưa ra phiên bản hoàn thiện nhất trong quá trình thiết kế.

Chi phí để thực hiện thiết kế web theo yêu cầu chênh lệch so với web mẫu ít nhất là 5.000.000đ còn tùy thuộc vào hạng mục của công việc.