Hậu mãi chu đáo

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện website, chúng tôi hiểu rằng một website thành công thì việc chăm sóc web và hỗ trợ của đối tác trong thời gian này là quan trọng nhất, sau khi bạn đã thực hiện thiết kế web cao cấp.

Vì vậy chúng tôi luôn dành ra sự quan tâm và cải tiến quy trình hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất trong việc chăm sóc web,

  • Cập nhật các công nghệ mới.
  • Hướng dẫn lại cách chăm sóc web cho nhân viên mới
  • Thường xuyên kiểm tra web khách hàng để cảnh báo các lỗi trong quá trình nhập liệu bổ sung nội dung.
  • Hỗ trợ khách hàng tích hợp các công cụ tương tác như: Google  Analytics, Facebook Pixel, Google Tag manager,...
  • Tư vấn các công nghệ mới cho khách hàng chọn gói update phù hợp cho website hoạt động hiệu quả nhất.