Hệ thống SEO là một cách gọi khác của hệ thống website vệ tinh nhằm hỗ trợ cho mục đích SEO website chính.