Có 2 cách kiểm chứng:

Các thông số kỹ thuật: mỗi website đều có phần thống kê, ghi nhận số người truy cập website mỗi ngày. Nếu anh/chị có yêu cầu, WebStore sẽ cung cấp cho khách hàng những thông số thống kê này hàng tháng. Hoặc WebStore đặt số liệu thống kê này ngay trên website của khách hàng. xếp hạng trên các website chuyên xếp hạng website.

Anh/chị tự đánh giá hiệu quả nhờ vào lượng email của các đối tượng quan tâm gửi đến hoặc do đánh giá.