• Cung cấp thông tin nhanh chóng, mang tính cập nhật để phục vụ tốt các đối tượng khách hàng.
  • Khối lượng thông tin cung cấp không hạn chế như quảng cáo trên báo đài.
  • Quảng bá ở thị trường toàn cầu (báo chí VN không giúp được điều này).
  • Thông tin luôn sẵn có trên website và có thể được xem bất kỳ lúc nào, tìm kiếm dễ dàng.
  • Tiết kiệm chi phí quảng cáo (giá xây dựng và duy trì một website rẻ hơn nhiều so với chi phí quảng cáo trên báo đài, nội dung lại không giới hạn).
  • Thông tin dễ dàng được thay đổi mà không phải in lại như brochure, catalogue, danh thiếp...
  • Tương tác với đối tượng khách hàng (hỗ trợ, tư vấn, đặt hàng...).
  • Tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng (siêu thị điện tử), nhân sự (nhân viên phục vụ).
  • Làm tăng tính chuyên nghiệp của DN (thời đại kỹ thuật số mà trên danh thiếp của DN không có địa chỉ website thì chắc là DN nhỏ).
  • Rút ngắn khoảng cách giữa DN nhỏ và DN lớn (trên website - nếu làm chuyên nghiệp - thì không ai biết đây là DN lớn hay nhỏ vì thương mại điện tử có tính chất “không biết mặt nhau, không thăm viếng thực sự”).
  • Và một số lợi ích khác.