Sau khi hoàn tất thanh toán mua Hosting tại WebStore, dịch vụ của quý khách sẽ được khởi tạo ngay lập tức nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm.