Ping SEO là một dạng phần mềm hỗ trợ SEO. Ping được dùng để khai báo một url lên tất cả các công cụ tìm kiếm khác ngoài Google.