Quảng cáo SEO là một thuật ngữ dùng để việc dùng SEO để quảng cáo thương hiệu hoặc website qua công cụ tìm kiếm.