Đây thực chất là một câu hỏi về quảng cáo Google Adword. Một dịch vụ của google cung cấp cho các doanh nghiệp. Dịch vụ này được thực hiện trên bộ máy tìm kiếm giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng của họ nhanh hơn nhờ việc trả tiền để xuất hiện website của họ khi người dùng thực hiện truy vấn một từ khóa hay vấn đề gì đó liên quan.