SEO Contents là hình thức SEO dựa vào chất lượng nội dung để đạt thứ hạng tốt trên kết quả tìm kiếm.

Để SEO contents tốt các bạn phải đáp ứng các yếu tố sau: Internal link tốt, traffic về website tốt. Hồ sơ backlink của bạn chất lượng.

Hình thức này được áp dụng trên các dạng site chất lượng về nội dung và traffic như các website báo chí (VNE. Dân trí, tuổi trẻ,…)