SEO Copywriting là phương pháp biên tập xây dựng, phát triển nội dung cho website và người làm công việc này được coi là SEO Copywriter. Tuy nhiên việc biên tập nội dung cho website cần khéo léo trong việc bố trí từ khóa, mật độ từ khóa.

SEO Copywriting là một hình thức chuyên biệt của văn bản trực tuyến mà:

  • Chứa cụm từ khóa – những từ mà người đọc mục tiêu của bạn đánh vào một hộp tìm kiếm để tìm thông tin cô ấy muốn.
  • Giúp nội dung trực tuyến xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm (chẳng hạn như Google).
  • Đạt được lưu lượng truy cập đủ điều kiện.