SEO Google là khái niệm về việc tối ưu hóa website thân thiện với bộ máy tìm kiếm của Google.