SEO index là khái niệm về việc chỉ số page được lập chỉ mục của một website. Nói đơn giản là tất cả các page trong website đã được google tiếp nhận và cho xuất hiện trên bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm.