SEO là công việc tối ưu hóa website thân thiện với bộ máy tìm kiếm. Giúp website đạt thứ hạng cao với các từ khóa hoặc cụm từ khóa liên quan.