SEO là thực hành xếp hạng một trang web trên các công cụ tìm kiếm để tăng khả năng hiển thị của nó khi người dùng tìm kiếm các từ khóa và truy vấn có liên quan.

Khi bạn có thể tăng xếp hạng của một trang web trên một loạt các từ khóa, bạn sẽ bắt đầu thấy sự gia tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền mà nó nhận được. Lưu lượng truy cập không phải trả tiền đến từ các danh sách tự nhiên của Google, chứ không phải từ các quảng cáo trả tiền. Hướng dẫn "SEO là gì?" của WebStore trả lời thêm cho câu hỏi này, chia nhỏ những việc bạn cần làm để trang web của bạn hiển thị trên SERPs (trang kết quả của công cụ tìm kiếm):

  • Đảm bảo các công cụ tìm kiếm này hiểu bạn là ai và bạn cung cấp những gì.
  • Thuyết phục họ rằng bạn là lựa chọn đáng tin cậy nhất cho người dùng của họ.
  • Làm cho nội dung của bạn có thể phân phối được.

Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng Google xếp hạng kết quả dựa trên kết quả phù hợp nhất cho truy vấn đang được tìm kiếm.