SEO Marketing Online là việc tối ưu hóa thương hiệu trên công cụ tìm kiếm. SEO nằm trong một nhánh nhỏ của Marketing Online.