SEO On-page là chiến lược tối ưu hóa các phần tử và mã trên trang của bạn để bao gồm các phương pháp hay nhất cho các công cụ tìm kiếm. , và hơn thế nữa.

SEO Off-page thường đề cập đến việc tạo ra các liên kết và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội để cho Google thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy trong thị trường ngách của bạn. Nếu ai đó liên kết đến một bài báo bạn đã viết, đó là SEO ngoài trang.