SEO Onpage là các công việc nhằm đảm bảo tối ưu các tiêu chí của Google giúp website thân thiện với bộ máy tìm kiếm này.