SEO Social là một khái niệm dùng chỉ việc tối ưu hóa các công việc SEO trên các mạng xã hội.

Nó có thể bao gồm các nghĩa là SEO Fanpage khi sử dụng công cụ tìm kiếm của mạng xã hội đó.

Hoặc là sử dụng profile user, fanpage hoặc một bài viết trên các trang xã hội đó để làm SEO lên top Google.