Một SEO sẽ làm khá nhiều, thường phụ thuộc vào mức giá của các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng có thể bao gồm:

  • Tối ưu hóa nội dung với từ khóa.
  • Xây dựng các liên kết ngược đến trang web của bạn.
  • Chỉnh sửa trang web của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web dễ dàng hơn.
  • Tạo nội dung mới.
  • Và nhiều hơn nữa!