SEO traffic là khái niệm nói về việc tối ưu hóa traffic để tạo ra sự chuyển đổi tốt nhất hoặc cũng có nghĩa là dùng SEO để tạo ra traffic.