SEO URL là một thuật ngữ trong SEO nói về việc tối ưu hóa các URL theo dạng tốt nhất đối với các công cụ tìm kiếm.