Seoquake là một công cụ, một addon hỗ trợ phân tích SEO.