Spam SEO là một khái niệm để chỉ rõ các công việc tối ưu SEO quá mức cho phép với tiêu chuẩn của các bộ máy tìm kiếm. Nó có thể gây ra các hình phạt đối với website của bạn.