Hiện nay, có nhiều loại website khác nhau như website thương mại điện tử, website thông tin doanh nghiệp… Thời gian hoàn thành các website trung bình từ 1-3 tuần. Tùy theo nhu cầu thiết kế của từng khách hàng về các chức năng, hiệu ứng, giao diện đồ họa… thì thời gian hoàn thiện web có thể dài hoặc ngắn hơn.