Tùy thuộc vào gói website và các yêu cầu chức năng mà thời gian để thiết kế web sẽ khác nhau:

Web theo mẫu giao diện có sẵn: 1 ngày ngay sau khi ký hợp đồng.

Web thiết kế theo yêu cầu riêng: Tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, còn tùy theo yêu cầu chức năng mà thời gian thiết kế giao diện sẽ khác nhau, với yêu cầu ở mức cơ bản thì thời gian dao động từ 7-8 ngày, trong đó 7 ngày sẽ có bản demo và 3 ngày để hoàn thành theo phản hồi của khách hàng.