Thông thường một website có những nội dung sau:
  • Trang chủ: giới thiệu chung về những hình ảnh, thông tin mới nhất, đẹp nhất, ấn tượng nhất
  • Trang giới thiệu: bài viết và hình ảnh giới thiệu về công ty, lịch sử phát triển, thành tựu...
  • Trang dịch vụ/sản phẩm: giới thiệu, liệt kê tóm tắt về từng sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp
  • Trang liên hệ: cung cấp địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email cho khách hàng liên hệ công ty
Nếu anh/chị có yêu cầu gì đặc biệt hơn thì sẽ phải chuẩn bị cho những nội dung và hình ảnh minh họa cho những phần đó.