Tốc độ trang là thước đo của Google về tốc độ trang web của bạn và điều quan trọng cần lưu ý là đây đã là một yếu tố xếp hạng trong một thời gian.

Nhưng một câu hỏi thường xuất hiện là, tốc độ trang của bạn nên là bao nhiêu? Câu trả lời trung thực là bạn nên đặt mục tiêu tốc độ trang càng cao càng tốt trong khi đảm bảo bạn biết mình đang chống lại điều gì. Việc cải thiện điểm Tốc độ trang của bạn vượt quá một điểm nào đó có thể cực kỳ tốn tài nguyên và đôi khi bạn sẽ thấy rằng trang web của mình đã hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.

Nếu điểm Tốc độ trang của bạn là 85/100, thì việc đạt được thậm chí 90/100 có thể khó, tốn kém hoặc mất thời gian. Nếu tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn đều dưới 80/100, có lẽ có nhiều ưu tiên cấp bách hơn cần tập trung vào.

Điều hành đối thủ cạnh tranh của bạn thông qua công cụ PageSpeed Insights và đưa ra quyết định theo ngữ cảnh.