Website tĩnh (Static Website) là thuật ngữ để chỉ những trang web thường được thiết kế có nội dung ít cần thay đổi và cập nhật. Người dùng khi truy cập vào website này sẽ không thể trò chuyện hay có các hoạt động nào khác để tương tác với nó. Do đó, nội dung của web tĩnh đã được lên khuôn ngay từ lúc lập trình và nếu muốn thêm bớt nội dung thì người quản lý phải biết làm lại khuôn mới.

Web tĩnh là một văn bản HTML đơn thuần, sau khi tải trang HTML từ máy chủ xuống, trình duyệt (IE, Opera, Firefox,…) sẽ biên dịch mã và hiển thị nội dung trang web, người dùng hầu như không thể tương tác với trang web. Nhiệm vụ của web tĩnh là đăng tải các thông tin giống như một tờ báo.

Hiện nay, web tĩnh thường ít tồn tại hoặc chỉ tồn tại ở những công ty chuyên về thiết kế website, họ sử dụng web tĩnh vì họ có kiến thức và dễ dàng chỉnh sửa nội dung khi cần.