Có rất nhiều trường hợp để SEO một từ khoá lên trang nhất (TOP 10) chỉ mất từ 2 – 3 tháng, thậm chí nhanh hơn, tuy nhiên nhiều từ khoá khác phải thực hiện từ 6 – 8 hay 10 – 12 tháng trở lên mới có thể đạt được KPI như mong muốn. Điều này tương ứng với độ khó của từ (hoặc nhóm từ) khoá triển khai và tuỳ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cần SEO lên TOP.

Tại WebStore chúng tôi sẽ có những phân tích, nghiên cứu toàn bộ trang web, đánh giá đối thủ cùng ngành, sau đó đưa ra lộ trình tối ưu nhất giúp trang web của bạn sớm đạt được vị trí xếp hạng cao, rút ngắn thời gian triển khai nhanh nhất.