Cấu hình SEO hay còn có cách gọi khác là cấu trúc SEO. một khái niệm về việc tối ưu hóa các việc onpage cơ bản đến nâng cao.