Đào tạo SEO là khái niệm về việc dạy và học. Đó từ một người hiểu rõ về SEO sẽ hướng dẫn và chỉ rõ các vấn đề trong SEO cho người mới.

Hiện nay đào tạo SEO có 2 loại: đào tạo dạng cơ bản và đào tạo dạng nâng cao.

  • Cơ bản dành cho người mới biết.
  • Nâng cao dành cho các kiến thức chuyên sâu hơn từ việc phân tích hoặc chia sẽ kinh nghiệm.