Nếu bạn có một trang web được thiết lập tốt chỉ cần một số bản sửa lỗi và thêm nội dung đi kèm… SEO có thể bắt đầu hoạt động trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, nếu bạn đang bắt đầu từ đầu, quá trình tạo nội dung, nhận quyền hạn và xếp hạng trong kết quả tìm kiếm có thể mất từ ​​ba đến sáu tháng. Nếu bạn đang ở trong một thứ hạng không gian cạnh tranh cao, có thể mất nhiều năm mà không có ngân sách đủ lớn. Phạm vi này về cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các từ khóa bạn đang nhắm mục tiêu.