Khóa học SEO là một khái niệm về việc mở một khóa học theo từng giai đoạn thời gian hoặc kiến thức của người học. Đây là một từ mà các nhà đào tạo SEO thường dùng.