Kỹ năng SEO hay còn gọi Skill SEO nói về các khả năng, kỹ năng thực hiện của một người về các vấn đề trong việc tối ưu hóa.

Các kỹ năng SEO có thể là OnpageLink Building, tạo nội dung, chỉnh sửa cấu trúc web,…