Tải website lên mạng có nhiều cách khác nhau nhưng phổ biến nhất là FTP