Nghiên cứu từ khóa là một bước trong quá trình SEO. Đây là một bước quan trọng để xác định các từ khóa cần phải tối ưu để mạng lại lượng truy cập và tạo ra doanh thu tốt nhất cho 1 website hoặc doanh nghiệp.