SEO backlink là một bước trong quá trình SEO, nó nằm trong việc SEO offpage với website. SEO Backlink là công việc bạn phải làm để giúp website đạt thứ hạng cao hơn trong bộ máy tìm kiếm.